Vyhľadávanie

Prihlásiť sa

Zabudol som heslo

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať

Reklamácia tovaru

Vyplňte náš reklamačný protokol a zašlite spolu s reklamovaným tovarom, kópiou faktúry a servisným protokolom o odbornej inštalácii na adresu DÍLYNAKOTLE sro, Dubenec 134, 544 55. Pre urýchlenie reklamácie nezabudnite v protokole uviesť krátky opis chyby výrobku a informáciu, aký spôsob nápravy požadujete.

Pre prípad vrátenie peňazí uveďte číslo účtu.

Pozor!

Plynový kotol je vyhradené plynové zariadenia. Opravu plynového kotla a inštaláciu nového dielu môžu vykonávať iba osoby, ktoré majú oprávnenie a osvedčenie na vykonávanie montáží a opráv na plynových zariadeniach, sú preškolení výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom týchto plynových zariadení, typicky certifikovaný servisný technik. V prípade inštalácie náhradného dielu osobou nevlastniaca vyššie uvedené oprávnenia a osvedčenia, poškodenie dielu neodbornou inštaláciou alebo nedoložením servisného protokolu, vám nebude reklamácia náhradného dielu uznaná.

Tovar pridaný do košíka